24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Różności


Gospodarze gminy w terenie
Po raz kolejny nasi radni mieli okazję obejrzeć tegoroczne gminne inwestycje – 22 listopada odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się od obejrzenia pojazdów zakupionych i współfinansowanych przez gminę Sierakowice; są to nowa karetka Ośrodka Zdrowia oraz ciągnik marki zetor.

Strażacy nie zasypują gruszek
w popiele
W remizie OSP Sierakowice radny Andrzej Bojanowski opowiedział o tegorocznych zakupach strażackich. Nasi strażacy starają się pozyskiwać środki i dotacje z różnych źródeł na doposażenie jednostek. Fundusze uzyskane w tym roku przekroczyły kwotę 70 tys. zł. Złożyły się na to środki z Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, dotacje z PZU oraz od sponsorów. W firmie pod Częstochową jest przebudowywany samochód marki star dla OSP w Mojuszu. Za dotację z PZU została zakupiona nowa łódź ratownicza, gdyż dotychczasowa – zbyt mała – nie sprawdzała się na wodzie przy silnym wietrze i większej fali. Dokupione zostały też kamizelki z odblaskowymi elementami, aby ratownicy byli widoczni nawet w nocy. Oprócz tego strażacy otrzymali cztery aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu. Czujnik bezruchu to urządzenie wydające piskliwy dźwięk po upływie 20 sekund od momentu zasłabnięcia strażaka; informuje więc innych ratowników o potrzebie udzielenia pomocy koledze.

Nowe targowisko gminne
Radni mieli możliwość obejrzenia, jak postępuje budowa nowego targowiska gminnego przy ulicy Piwnej. Do tej pory wybudowano budynek administracyjno–socjalny, w którym mieścić się będą toalety i składzik narzędzi; na plac doprowadzono wszystkie media czyli energię elektryczną, wodę i kanalizację. Teren zostanie ogrodzony siatką. Koszt inwestycji wynosi 224 tys. zł. Wykonawcą jest firma POMPSIL z Sierakowic. Drugi etap budowy targowiska, na który składać się będzie budowa dróg i wjazdów oraz utwardzenie terenu kostką i tłuczniem, rozpocznie się w przyszłym roku. Planuje się, że targowisko do sprzedaży zwierząt powstanie po przeciwnej stronie ulicy, na terenie graniczącym z lecznicą dla zwierząt. Łączna powierzchnia obu targowisk będzie wynosić wówczas ponad 1000 m2.

GOK – plany remontu
Złożono wniosek o dofinansowanie kapitalnego remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Jest to zabytkowy budynek z końca XIX w. W przyszłości ma funkcjonować jako brama tzw. „Kaszubskiego Pierścienia”. Oprócz informacji turystycznej mieścić się tam będzie mała gastronomia i kilka miejsc noclegowych. Program Rozwoju Turystyki pod nazwą „Kaszubski Pierścień” jest realizowany na terenie pięciu pomorskich powiatów: bytowskiego, chojnickiego, lęborskiego, kartuskiego i kościerskiego. Sierakowice biorą czynny udział w tym projekcie.

Budowa „wachlarza”
w sierakowickim gimnazjum
Przetarg na wykonanie tzw. „wachlarza” czyli obiektu spinającego halę sportową z budynkami dydaktycznymi gimnazjum wygrała firma ELWOZ, która złożyła najkorzystniejszą ofertę: 3 990 138 zł. Prace już ruszyły, a zakończenie nastąpi w sierpniu przyszłego roku, zatem przed nowym rokiem szkolnym budowa gimnazjum zostanie całkowicie ukończona. W budynku tym znajdować się będzie biblioteka z czytelnią, stołówka i kawiarnia, pokoje nauczycielskie, gabinety pedagoga i psychologa oraz aula.

Janowo
W Janowie jest nowy odwiert studni i powstały dwie nitki wodociągowe: jedna długości ponad 1000 m do osiedla Wichrowe Wzgórze i druga długości 438 m w kierunku Janowa. Inwestycja ta pomogła rozwiązać problemy z chwilowymi brakami wody zarówno na osiedlu Wichrowe Wzgórze, jak i w większej części sołectwa Sierakowska Huta. Koszt całej inwestycji to 148 076 zł.

Tuchlino
Przetarg na wyłonienie wykonawcy kompleksu sportowego przy szkole w Tuchlinie już się odbył. Według kosztorysu jest to inwestycja na kwotę 500 tys. zł, z czego 75% jest finansowane ze środków unijnych. W skład tego kompleksu sportowego wejdą: 3 boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci i parking. Cały teren zostanie ogrodzony. Ponadto planuje się docieplenie budynku szkoły i wymianę okien w sali gimnastycznej.

Puzdrowo
W Szkole Podstawowej w Puzdrowie przyłączono do nowej kotłowni stary budynek i wykonano w nim instalację centralnego ogrzewania. Do tej pory w starym budynku szkoły były piece kaflowe. Wartość robót to 37 317 zł. Wykonawcą był Zakład Instalatorstwa „WODKAN C.O i GAZ” Jan Stolc z Sierakowic.

Chodnik w Gowidlinie
W Gowidlinie niedawno zakończono prace przy budowie chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej o łącznej długości 680 m. Chodniki zostały wyposażone w barierki na skarpach i odprowadzenie wód burzowych. Wykonawcami tej inwestycji byli: Stefan Gański, Kazimierz Łangowski i Jan Gański. Radny z Gowidlina, Andrzej Bigus, przekazał nieodpłatnie żwir na podbudowę. Powstanie tego chodnika znacznie poprawiło bezpieczeństwo pieszych. Koszt inwestycji to ok. 165 tys. zł.

Plany rozbudowy
Ośrodka Zdrowia
Kierownik GOZ Stanisław Czerwonka przybliżył radnym plany rozbudowy budynku. Piszemy o tym w oddzielnym artykule.

Inwestycje drogowe
Cały czas trwają prace przy modernizacji i budowie dróg w Sierakowicach. Modernizowane są nawierzchnie ulic Jeziornej i przyległych do niej – Cichej, Krasickiego i Ks. Nowickiego. Na Jeziornej wymieniono wodociąg i wylano pierwszą warstwę asfaltu. Prace budowlane trwają również na ulicy Ks. Łosińskiego, a wkrótce ruszą na Nowym Osiedlu, Ceynowy i Parkowej. Na Zatorzu wybudowano następujące ulice: Sosnową, Reja, Majkowskiego, 11 Listopada, Okrężną, Sienkiewicza oraz Kardynała Wyszyńskiego i Kwiatową. Łącznie pakiet drogowy obejmuje budowę i modernizację 16 ulic. Wartość inwestycji to 3 200 000 zł, z czego środki własne to 15% czyli 480 tys. zł. Wykonawcą jest firma DROMOS z Kartuz. Zakończenie prac nastąpi w maju przyszłego roku.
W Łyśniewie wyasfaltowano odcinek drogi długości 300 m (szer. 5 m). Na ten cel uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 tys. zł, zaś 54 800 zł to koszt własny gminy.
Poszerzono i wyżwirowano drogę do wsi Ciechomie. Długość wyremontowanej drogi wynosi 3,6 km. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 57 tys. zł.
Kolejną, niezwykle ważną dla naszej gminy, inwestycją jest budowa drogi Niepoczołowice–Kamienica Królewska. Pozwoli ona w bardzo wygodny sposób dotrzeć mieszkańcom Lini i okolicznych miejscowości do Kamienicy Królewskiej i Sierakowic na zakupy. Inwestycję realizują powiaty kartuski i wejherowski oraz gminy Linia i Sierakowice. Nasz udział w tym przedsięwzięciu to kwota 250 tys. w roku bieżącym i 100 tys. w przyszłym.
Przygotowywany jest kolejny pakiet dróg do modernizacji. Tym razem planuje się budowę i remont następujących ulic: Polna, Pogodna, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Gryfa Pomorskiego i Sambora. Na razie wykonuje się projekty techniczne i uzgodnienia. Jeśli będą środki, zadanie to będzie realizowane w latach 2007–2013. Niezwykle istotne jest uregulowanie wszystkich spraw własnościowych, ponieważ gmina musi być właścicielem dróg, aby mogła składać wnioski o dofinansowanie ich budowy i modernizacji. Na kolejnych sesjach Rady Gminy podejmuje się odpowiednie uchwały, porządkując sprawy własnościowe. Gmina przejmuje część gruntów przekazanych przez dotychczasowych właścicieli, a niekiedy kupuje części działek stanowiących drogi.

Załakowo
Remontowano budynek szkoły w Załakowie. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 15 372 zł z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Bank Światowy) na potrzeby klas „zerowych”, świetlicy oraz dwóch klas nauczania początkowego. Wykonano modernizację elewacji wraz z ociepleniem oraz wymianę podsufitki pawilonu szkolnego. Całość robót wraz z malowaniem wyniosła 43 920 zł. Wykonawcą był Zakład Remontowo–Budowlany Marek Koszałka z Puzdrowa.
W szkole w Załakowie odbyła się również stacjonarna część sesji. Podjęto ważną dla gminy uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”. Na jedenastu obecnych radnych, ośmiu głosowało za przyjęciem uchwały, a trzech wstrzymało się od głosu. Radni nadal mieli wiele wątpliwości, ale konieczność utworzenia takiej spółki przekonała większość do zagłosowania za projektem uchwały.
Na zakończenie sesji radni oraz wójt i sekretarz dokonali otwarcia nowej pracowni komputerowej w złakowskiej szkole. Fundusze na utworzenie tej sali zostały przyznane przez Europejski Fundusz Społeczny. Takie same pracownie otrzymały również szkoły w Mojuszu i Lisich Jamach. Na wiosnę otrzymają trzy kolejne: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sierakowicach oraz Szkoła w Gowidlinie. Koszt jednej takiej pracowni to 55 tys. zł.

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt