24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Prof. Bernard Lammek nowym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego


Trzymam w ręku jeszcze „ciepły” numer pierwszego zeszytu Wiadomości Sierakowickich poświęconego obchodom Roku ks.dr. Bernarda Sychty. Jestem dumna, że ten wielki człowiek urodził się w Puzdrowie, pochodzi z naszych stron, i że stąd zaczyna się droga Jego życia. Każdemu, kto będzie zgłębiał tą lekturę, bliższa stanie się postać naszego rodaka, a także bliższe staną się Sierakowice.

Z nieukrywaną radością pragnę wskazać sierakowiczanom kolejny powód do dumy. Moje pokolenie i pokolenie moich rodziców pamięta doktora Aleksandra Lammka, który był tutejszym lekarzem w okresie wojny i po wojnie. Mamy w Sierakowicach ulicę imienia dr Aleksandra Lammka. Otóż Jego najstarszy syn, prof. Bernard Lammek, został nowym Rektorem UG . Wybory odbyły się 7 kwietnia 2008 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Rektor elekt obejmie obowiązki Rektora 1 września 2008 r., kiedy to zacznie się nowa kadencja.

Prof. dr hab. Bernard Lammek, obecnie Prorektor ds. Nauki UG, urodził się 13 sierpnia 1947 r. w Sierakowicach. Ponieważ Uniwersytet Gdański jest uczelnią szanowaną na całym świecie, więc oczy milionów ludzi zatrzyma się na zdaniu, że nowy Rektor urodził w Sierakowicach. Chlubą jest również to, że ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach, a w 1969 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku podjął pracę w kierowanej przez profesora Janusza Sokołowskiego Katedrze Chemii Organicznej WSP w Gdańsku. Promotorem pracy doktorskiej był profesor Kupryszewski. W 1988 r., po zatwierdzeniu przez CKK stopnia doktora habilitowanego, został awansowany na stanowisko docenta. Wkrótce po utworzeniu Wydziału Chemii w 1991 roku został mianowany profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł profesora zdobył w roku 1994 r., a w 1997 został mianowany profesorem zwyczajnym.

Staże zagraniczne i współpraca naukowa
• w latach 1979-1980 pobyt na stażu w Medical College of Ohio w Toledo w zespole kierowanym przez znanego biochemika profesora Maurice’a Manninga.
• w latach osiemdziesiątych pracował dwukrotnie w Toledo, odbył też kilkumiesięczny staż naukowy w Uppsali.
• w 1988 r. na prośbę i we współpracy z prof. H. Gavras z Centrum Biomedycznego Uniwersytetu w Bostonie stworzył laboratorium peptydowe, a następnie spędził półtora roku współpracując naukowo z zespołem lekarzy i fizjologów.
• od 1995 roku współpracuje z profesorem Klausem Neubertem z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle
• od roku 1993 z dr Jiriną Slaninovą z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Od czasu powstania Wydziału Chemii aktywnie uczestniczył w tworzeniu kierunku - ochrona środowiska. Przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Chemii (1991-1996), a następnie przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Chemii (1996 - 2002). Od 2002 roku Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 9 lat kieruje Katedrą Syntezy Organicznej. Jest także Przewodniczącym Zespołu Nauk Mat-Fiz-Chem. Komisji Ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Senatu UG od 1990 roku. Należy do European Peptide Society i American Peptide Society.

Jest autorem i współautorem ponad 120 oryginalnych artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i 13 doktorów. Prowadzi wykład kursowy z chemii organicznej dla studentów chemii. Jego hobby to lektura książek o tematyce historycznej oraz z gatunku science-fiction, grzybobranie oraz turystyka rowerowa; żonaty, ma syna i córkę.
Maria Karolak

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt