24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Gmina Sierakowice w statystyce


Dane demograficzne:
Liczba mieszkańców Sierakowic
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
l.ludności
5.798
5.870
6.016
6.186
6.221
6.421
6.460
6.498
6.512
Liczba ludności gminy
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Liczba
mieszkańców
15.595
15.769
15.915
16.100
16.210
16.369
16.577
16.717
16.883
Liczba urodzeń
288
270
260
274
280
240
249
271
281
Liczba
zgonów
92
109
94
101
92
101
93
96
107
Wskaźnik urodzeń: 2005r – 10,24 %o, 2006r – 10,31 %o

Powierzchnia gminy wynosi: 18.236 ha

Wyszczególnienie gruntów
Użytki rolne
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty rolne zabudowane
Grunty rolne pod stawami
Grunty pod rowami

w ha

8.531
49
1.150
896
403
18
67
Wyszczególnienie gruntów
Zadrzewienia
Drogi
Grunty pod wodami przepływowymi
Grunty pod wodami stojącymi
nieużytki
Lasy

w ha

51
389
6
643
617
5.296
Podmioty gospodarcze:

W naszej gminie mamy 70 miejsc w których można zakupić alkohol, w tym: 70 punktów handlowych z piwem, 2 punkty handlowe z piwem i winem i 30 miejsc, w których można kupić tzw. alkohole mocne. Tą statystyką raczej nie musimy się szczycić.

Nasze zdrowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sierakowicach świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, transportu sanitarnego oraz specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W ubiegłym roku w GOZ Sierakowice funkcjonowały następujące poradnie (w nawiasie podajemy liczbę przyjętych pacjentów):

- poradnia ogólna (32 976, czyli 8244 pacjentów na lekarza)
- dziecięca (28 564, czyli 9521 pacjentów na lekarza)
- stomatologiczna (17 005)
- ortodontyczna (1452)
- ginekologiczno-położnicza (3731)
- okulistyczna (2481)
- laryngologiczna (2733)
- ortopedyczna (1717)
- chirurgiczna (3136)

Personel ośrodka to 44 osoby w tym: 14 lekarzy, 4 stomatologów, 14 pielęgniarek. W ubiegłym roku wykonano 7871 szczepień, bilansów i badań przesiewowych. Lekarze 420 razy udzielali pomocy w godzinach nocnych i w czasie świąt. W gabinecie zabiegowym wykonano 30 818 zastrzyków i opatrunków. Pielęgniarki środowiskowo–rodzinne odbyły 4448 wizyt, a położne środowiskowo–rodzinne – 1070. Wykonano 28 062 badań biochemicznych, EKG – 1134, RTG – 1590, USG – 634.

Higiena szkolna:

Szczepienia 769
Badania 1728
Fluoryzacja 9022

Przeglądy czystości 1930

Porady 988
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych

W naszej gminie mamy pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki z Sierakowic i Kamienicy Królewskiej działają w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym. Podczas corocznej inspekcji gotowości bojowej wszystkich jednostek powiatu kartuskiego gmina Sierakowice po raz piąty wypadła najlepiej! Oceniano m.in. środki łączności, stan techniczny strażnic, sprawność i konserwację samochodów i motopomp, sprzęt specjalistyczny, uzbrojenie osobiste.

W ubiegłym roku strażacy 50 razy wyjeżdżali do pożarów i 141 razy do zagrożeń miejscowych. Było 5 fałszywych alarmów. Straty spowodowane przez pożary wyniosły 679 000 zł. Uratowano mienie o wartości 1 788 000 zł. Głównymi przyczynami powstawania pożarów były: nieostrożność dorosłych – 21, nieostrożność osób nieletnich – 1, instalacje i urządzenia elektryczne – 5, urządzenia grzewcze – 11, umyślne podpalenia – 4, inne przyczyny – 7, nieustalone – 1.


Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt