24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Wybrano sołtysów i rady sołeckie


Piętnastego marca zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie na kolejną kadencję. W naszej gminie mamy 22 sołectwa. Zmiany na stanowiskach sołtysów nastąpiły w czterech sołectwach – Borowy Las, Paczewo, Kamienica Królewska i Puzdrowo.

W ciągu sześciu miesięcy od wyboru wójta i radnych, należy wybrać sołtysów i rady sołeckie. Są to równie ważne wybory jak te na szczeblu gminy czy powiatu. Sołectwo jest najmniejszą jednostką samorządu gminnego i choć nie jest jednostką samodzielną, posiada własne organy władzy. Władzą wykonawczą jest sołtys, uchwałodawczą – zebranie wiejskie. Rada sołecka pełni funkcje doradcze.

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy czyli wójtem i radą gminy. Powinien informować władze o problemach i potrzebach mieszkańców swojego sołectwa, jednocześnie przekazywać mieszkańcom treści zarządzeń, decyzji wójta oraz uchwał podjętych przez radę gminy. Sołtys organizuje wspólne prace mieszkańców sołectwa. Do jego zadań należy także zbieranie opłat za podatek lub wodę. Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, gdyż sołtys nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę, a jedynie niewielką kwotę za udział w sesjach rady gminy.

Oto jak przebiegały wybory na sołtysów i do rad sołeckich w naszej gminie. Aby zebranie mogło się odbyć musiała być odpowiednia liczba wyborców. Przyjęto, że minimalna liczba mieszkańców biorących udział w tych wyborach to 15% uprawnionych do głosowania w danym sołectwie. Jeśli nie ma wymaganej liczby mieszkańców, to kolejny termin zebrania przypada pół godziny później i wówczas konieczna jest obecność 10% uprawnionych do głosowania. Zapis w statucie gminy określa liczbę osób w radach sołeckich od 3 do 5 (jest to uzależnione od woli mieszkańców).

Z frekwencją na zebraniach różnie bywało. Pierwsze miało odbyć się w Puzdrowie. Niestety, ze względu na zbyt małą liczbę wyborców nie doszło do skutku i zostało przesunięte na koniec cyklu zebrań. Kolejne zebrania odbyły się w wyznaczonych terminach i przy udziale odpowiedniej liczby mieszkańców.

W pierwszej kolejności odbywał się wybór sołtysa, a później rady sołeckiej. Oba głosowania były tajne i przeprowadzane z zachowaniem wszelkich wymogów. Niżej podajemy nazwiska sołtysów i członków rad sołeckich.

Zebrania wiejskie to także okazja do poruszenia ważnych dla lokalnych społeczności problemów, a także przybliżenie mieszkańcom „wieści” z gminy. Prowadzący spotkania wójt Tadeusz Kobiela i jego zastępca Zbigniew Fularczyk omawiali jedne z najważniejszych inwestycji w naszej gminie, które będą realizowane w najbliższej przyszłości – kanalizacja gminy oraz rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia. Wójt także przypominał o obowiązku szczepienia psów i trzymania ich na uwięzi. Natomiast mieszkańcy najczęściej poruszali sprawę fatalnego stanu dróg, a także m.in. problem śmieci wywożonych do lasów i na pobocza dróg oraz dowóz dzieci do szkół.

Tekst i foto: A.K.

Sołectwo Sołtys Skład rady sołeckiej

Bącka Huta Edmund Labuda Rada sołecka: Ryszard Bulczak, Jerzy Szynszecki, Jerzy Niklas i Jarosław Andryskowski

Mojusz Janina Młyńska Rada sołecka: Czesław Cyman, Andrzej Kąkol, Witold Dejk

Załakowo Ryszard Toruńczak Rada sołecka: Stanisław Zieliński, Józef Koszałka, Jan Grzenkowicz i Zbigniew Cygiert

Bukowo Jan Cierocki Rada sołecka: Jan Browarczyk, Zdzisław Nastały i Jan Labuda

Kamienica Królewska Maria Marcińska Rada sołecka: Stanisław Miotk, Roman Lejk, Marian Kwidziński i Eugeniusz Bigus

Pałubice Andrzej Krefta Rada sołecka: Andrzej Lejk, Wojciech Lejk, Zbigniew Kostuch i Stanisław Bojanowski

Borowy Las Józef Cyman Rada sołecka: Hanna Cyman, Kazimierz Wenta i Wojciech Okuniewski

Stara Huta Jan Syldatk Rada sołecka: Renata Syldatk, Władysław Zwara, Brunon Syldatk i Jan Smentoch

Paczewo Halina Miotk Rada sołecka: Hubert Miotk, Elżbieta Peta i Czesław Grzenkowicz

Karczewko Stanisław Cirocki Rada sołecka: Stefan Koszałka, Mirosław Mrozewski, Edmund Grzenkowicz, Mirosław Okrój

Łyśniewo Kazimierz Koszałka Rada sołecka: Tadeusz Formela, Stefan Lejk i Kazimierz Lis

Kowale Stanisław Pawelczyk Rada sołecka: Zbigniew Suchta, Edwin Ruszewski i Marian Szczypior

Mrozy Edmund Król Rada sołecka: Stanisław Gosz, Stanisław Woźniak i Marian Ruszkowski

Szklana Grażyna Warmowska Rada sołecka: Maria Woźniak, Albin Klejna i Edwin Płotka

Nowa Ameryka Aniela Maszk Rada sołecka: Jan Borowski, Henryk Ramczyk i Edmund Jaździewski

Sierakowska Huta Jerzy Klasa Rada sołecka: Mieczysław Wenta, Eugeniusz Niklas i Edmund Jaździewski

Smolniki Eugeniusz Olejnik Rada sołecka: Bernard Bronk i Stanisław Skrzypkowski

Gowidlino Stanisław Cybula Rada sołecka: Czesław Wenta, Henryk Mielewczyk i Stanisław Wenta

Leszczynki Stanisław Zaworski Rada sołecka: Henryk Lis, Kazimierz Dułak i Mirosław Gojtowski

Długi Kierz Ludwika Meronk Rada sołecka: Ryszard Dułak, Leszek Szymikowski, Grażyna Makurat i Andrzej Czaja

Puzdrowo Wiesław Gafka Rada sołecka: Stanisław Gilmajster, Antoni Reszka i Wiesław Sikora

Tuchlino Jacek Myszk Rada sołecka: Kazimierz Krefta, Paweł Tandek i Paweł Makurat


Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt