24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Ratujmy zwierzęta


Prezes Zarządu Fundacji prof. dr hab. Zygmunt Pielowski powiadomił tutejszy urząd, że w marcu 2003 r. została powołana fundacja pn. „Fundacja Ratujmy Dzikie Zwierzęta”, która postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Główne cele Fundacji ujęte w jej statucie są następujące:
- Ratowanie wymagających bezpośredniej pomocy człowieka dziko żyjących zwierząt i gdy tylko to będzie możliwe, przywrócenie ich przyrodzie.
- Prowadzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji dziko żyjących zwierząt.
- Dawanie schronienia i opieki dzikim zwierzętom, które z powodu braku pełnej sprawności do życia na wolności nie mogą powrócić do natury.
- Działanie na rzecz edukacji przyrodniczej ze szczególnym ukierunkowaniem na ochronę zwierząt.
- Propagowanie idei i potrzeby ochrony dziko żyjących zwierząt, a tym samym działanie na rzecz ochrony przyrody.
Najważniejszym i najbardziej aktualnym, a zarazem najkosztowniejszym zadaniem Fundacji jest utworzenie (wybudowanie), a potem prowadzenie wspomnianego już ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Powstanie on w miejscowości Dobrogoszcz k. Szczecinka, w której znajduje się również siedziba Fundacji, na gruntach będących w jej gestii. Według bardzo zaawansowanych ustaleń duża część kosztów zostanie w formie dotacji pokryta przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w Gdańsku. Jeśli chodzi o pozostałe koszty tej inwestycji oraz część kosztów bieżących na utrzymanie ośrodka, to bardzo liczymy na hojność innych sponsorów i dobroczyńców, rozumiejących i doceniających szlachetny cel, jaki sobie postawiła Fundacja.
Sporo jest przypadków konieczności udzielenia fachowej pomocy dziko żyjącym zwierzętom, które znalazły się w rękach człowieka, a niejednokrotnie należą do bardzo cennych gatunków. Lecz nie to wydaje się tu być najważniejsze. Niezwykle istotna jest też wymowa moralna i etyczna odruchu niesienia pomocy zwierzęciu jej potrzebującemu.
Doceniając znaczenie przyrodnicze, ale również i aspekty humanitarne podjęcia się w regionie Pomorza wysiłków mających na celu ratowanie zwierząt będących w potrzebie, a potem przywrócenie ich przyrodzie – podjęto inicjatywę utworzenia pierwszego w tym regionie, a jednego z bardzo nielicznych w kraju, profesjonalnego ośrodka leczenia i rehabilitacji dziko żyjących zwierząt.
Odpowiednie rozpropagowanie działalności ośrodka przez mas-media oraz informowanie o jego istnieniu urzędów administracji samorządowej, jednostek terenowych administracji lasów, szkół (zwłaszcza wiejskich), kół łowieckich, oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych ochroną przyrody, spowoduje znaczące upowszechnienie w regionie idei ratowania będących w potrzebie zwierząt. Wiadomości Sierakowickie chętnie propagują tą piękną ideę tworzenia ośrodka leczenia dzikich zwierząt.
FUNDACJA „RATUJMY DZIKIE ZWIERZĘTA”
DOBROGOSZCZ
78-411 WIERZCHOWO
TEL./FAX (094) 37-404-51
Konto: BS O/Szczecinek
89351019-2222-27006-1-01
Skoro piszemy o ratowaniu zwierząt zachęcamy państwa do troski o nasze domowe zwierzęta. Mamy zimę, w tej chwili jeszcze łagodną, ale warto zatroszczyć się szczególnie o psy, które mogą nie mieć budy i legowiska. Obejrzyjmy „mieszkania” psów – naszych wiernych przyjaciół, czy są dostatecznie ocieplone, osłonięte od wiatru, czy dostają regularny posiłek i coś do picia, czy mają dostatecznie długi łańcuch? Spójrzmy jak traktowane są psy u sąsiadów? Może potrzebna jest interwencja?
Możemy zatroszczyć się również o ptaki, które potrzebują trochę ziarna zbóż i jarzębiny, o zające, wykładając brukiew i marchew. Warto okazać dobre serce zwierzętom, one potrafią się odwdzięczyć.
Maria Karolak

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt