24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Ogłoszenie Starosty Kartuskiego


Ogłoszenie Starosty Kartuskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

W wykonaniu dyspozycji z art.6 ust.4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365) utworzono punkt informacyjno–konsultacyjny, którego zadaniem jest udzielanie mieszkańcom szczegółowych informacji i wyjaśnień z zakresu problematyki prawnej i geodezyjnej.

W zakresie jego działalności znajduje się:
- informowanie mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
- udzielanie pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

Punkt informacyjno–konsultacyjny ma swoją siedzibę w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy w Kartuzach, ul. Hallera 1, pok. 320, w godzinach pracy Urzędu.
Osoby odpowiedzialne:
1. Rafał Labuda – inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
2. Radosław Pek – inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
3. Andrzej Podgórski – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Telefon kontaktowy: 058 684 05 96.

Starosta
Janina Kwiecień

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt