24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Wmurowanie kamienia węgielnego

18 października odbyła się uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Dzięki dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i uczniom uroczystość miała niezwykle odświętny, doniosły i uroczysty charakter. Już przed wejściem uczniowie w strojach galowych witali gości i odprowadzali na wyznaczone miejsca.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Przybyłych gości powitała p. dyrektor Krystyna Formela. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili krótką historię szkoły a także nie ukryli radości z tak długo oczekiwanej decyzji władz, jaką było pozwolenie i wyasygnowanie środków na rozbudowę szkoły. Wystąpienie przedstawicieli samorządu zamieszczamy oddzielnie. Następnie wystąpiła starosta powiatu kartuskiego p. Janina Kwiecień, wspominając początki swojej pracy w tej szkole oraz konieczność inwestowanie w młodzież – w jej rozwój i wiedzę.

O odczytanie tekstu aktu erekcyjnego poproszono najlepszą uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach - Natalię Labudę z kl. II LP. Akt erekcyjny podpisali: Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego – Brunon Synak, w imieniu Wojewody i Kuratora Oświaty - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego – p. Renata Ropela, Przewodniczący Rady Powiatu – Edmund Kwidzyński, V – ce Starosta Powiatu Kartuskiego – Jerzy Żurawicz, Wójt Gminy Sierakowie – Tadeusz Kobiela, Ks. Proboszcz Bronisław Dawicki, Przewodnicząca Rady Rodziców – Irena Warmowska, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Magdalena Reclaf, wykonawca inwestycji – Kazimierz Woźniak, Starosta Kartuski – Janina Kwiecień, Dyrektor Szkoły – Krystyna Formela.

Pani dyrektor Krystyna Formela umieściła akt w tubie, którą przekazała przedstawicielom: Samorządu Uczniowskiego – Magdalenie Reclaf, Rady Rodziców – Irenie Warmowskiej i Rady Pedagogicznej –Arturowi Heweltowi, z prośbą o umieszczenie tuby w niszy muru.

Poproszono proboszcza parafii św. Marcina - ks. kan. Bronisława Dawickiego o poświęcenie kamienia węgielnego i miejsca budowy.

Uczennica kl. II LO Sabina Miszk odczytała znamienny fragment z Listu św. Pawła do Koryntian:

„Jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu, bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.”

Niszę zamurowywały te same osoby i w tej samej kolejności, które podpisywały akt erekcyjny.
Poproszono p.Kazimierza Woźniaka – głównego wykonawcę inwestycji, o zamontowanie na ścianie rozpoczętej budowy tablicy pamiątkowej. Następnie spośród zaproszonych gości głos zabrali: : Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego – Brunon Synak i w imieniu Wojewody i Kuratora Oświaty - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego – p. Renata Ropela. Oficjalną część uroczystości zakończono odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej – "Ody do radości".

Na zakończenie tego miłego wydarzenia pani dyrektor zaprosiła gości do sali bankietowej na poczęstunek przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Ta część uroczystości była równie doskonała i perfekcyjna jak poprzednia.
Całość spotkania oprawiona była trafnie dobranymi utworami muzycznymi i pięknym śpiewem chóru. Surowość świeżych murów i toporność konstrukcji budowlanych łagodziła dekoracja i kwiaty w barwach narodowych. Zapewne uroczystość ta na zawsze pozostanie w pamięci uczniów i pracowników szkoły , a także wielu mieszkańców Sierakowic – dawniejszych uczniów tej szkoły.

M.Karolak


Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
Referowali: Magdalena Reclaf, Paweł Młyński, Sylwia Miotk

W uroczystym, tak ważnym dla nas, dniu w imieniu Samorządu Uczniowskiego pragniemy powitać szanownych gości zgromadzonych na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze święto przejdzie do historii szkoły jako dzień wyjątkowy, rozpoczynający nowy etap naszego życia. Powstający łącznik był naszym marzeniem od wielu lat i teraz spełnia się ono dzięki zaangażowaniu, przychylności i wsparciu tak licznie zgromadzonych tu osób. Nie byłoby nas tu jednak, gdyby nie Ci, którzy tę szkołę tworzyli od podstaw. Dlatego pozwólcie Państwo na przybliżenie Wam krótkiej historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Zalążkiem szkolnictwa ponadpodstawowego w Sierakowicach była powstała w roku 1961 Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Kierował nią pan Stanisław Moś.
Z dniem 1 września 1988 decyzją kuratora oświaty w Gdańsku otwarto samodzielną Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Sierakowicach kształcącą w specjalnościach: rolnik i wiejskie gospodarstwo domowe, a 1 września 1990 roku została powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w tym czasie dyrektorem był pan Edward Kwidziński. Z dniem 1 września 1991 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Rolniczych. W skład zespołu weszły : Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sierakowicach i Chmielnie - będące dotychczas filiami Zasadniczej Szkoły Rolniczej Gdańsk- Orunia, i Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sulęczynie i Stężycy - będące dotychczas filiami w ZSR Bolesławowo .

Rok później utworzono tu Liceum Zawodowe w zawodzie rolnik o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Liceum funkcjonowało do 2000 roku i wykształciło 154 absolwentów. Jako wydarzenie historyczne Sierakowic można uznać pierwszą studniówkę i maturę, które miały miejsce w 1996 roku. Od września 1997 roku funkcję dyrektora szkoły przejęła p.Krystyna Formela. Specyfika szkolnictwa zawodowego polega na tym, iż musi ono dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i środowiska lokalnego. Dlatego, aby poszerzyć ofertę edukacyjną, powołano Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Liceum Agrobiznesu. Dla odzwierciedlenia nowych kierunków kształcenia zmieniono nazwę na Zespół Szkół Agrobiznesu i Gospodarki Żywnościowej w Sierakowicach.

Sporo zmian organizacyjnych wniosła reforma administracyjna i oświatowa. Organami prowadzącymi dla szkolnictwa ponadpodstawowego (później ponadgimnazjalnego) stały się powiaty. Zgodnie z założeniami reformy z dniem pierwszego września 2002 roku powstały nowe typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane oraz Technikum. Zmieniła się też nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Aktualnie w skład zespołu wchodzą następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane (o profilu ekonomiczno- administracyjnym), Technikum (w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik agrobiznesu), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (oddział wielozawodowy), zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Obecnie w szkole kształci się 437 uczniów i 84 słuchaczy. Mury szkoły opuściło 634 absolwentów.

Jesteśmy dumni z naszej szkoły. Czujemy się jej współgospodarzami, dbamy o jej dobre imię. Osiągamy dobre wyniki w nauce, z godnością reprezentujemy naszą szkołę w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dzięki niej odkrywamy i rozwijamy nasze talenty, zdobywamy wiedzę i nowe umiejętności, które umożliwiają nam podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Ta szkoła to nieodzowny element naszej Małej Ojczyzny. Zapewnia nam świadomość korzeni, ale też uskrzydla.

W procesie rozwoju wspierają nas nasi wspaniali nauczyciele, którzy kształtują atmosferę szkoły, decydują o poziomie kształcenia, inspirują nas w kreatywnym poszukiwaniu własnej drogi. Wszyscy odczuwamy brak sal lekcyjnych, biblioteki z czytelnią i sali gimnastycznej. Dlatego od dawna marzyliśmy o rozbudowie naszej szkoły. Dzisiejsza uroczystość daje uczniom i nauczycielom nadzieję na lepsze warunki nauki i pracy, poszerzenia oferty edukacyjnej oraz otwarcia na potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego. Z zachwytem patrzymy na szybko rosnące mury nowego budynku. Mamy nadzieję, że tempo pracy ekipy budowlanej nie zmniejszy się i kolejny rok szkolny zainaugurujemy w dużo lepszych warunkach. Liczymy na życzliwą pamięć wszystkich, którzy zdecydowali o rozpoczęciu rozbudowy. Ufamy, że rozumiejąc nasze potrzeby, przyczynią się także do zrealizowania kolejnego etapu przedsięwzięcia, czyli powstania pełnowymiarowej sali gimnastycznej.Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt