24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Nie spalaj gumy, plastiku i folii.


Utylizacja opon gumowych

Obowiązujące obecnie ustawodawstwo zobowiązuje nas wszystkich, tzn. każdego obywatela, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, do segregowania odpadów. Wcześniej pisałam jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym. Przypominam, że przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego mamy prawo oddać w sklepie urządzenie niesprawne i zepsute. Co zrobić z tym sprzętem, który zalega w naszych gospodarstwach domowych? W kwietniu na terenie naszej gminy, już tradycyjnie, zorganizujemy wystawkę rzeczy wielkogabarytowych, i wówczas będziemy zbierać także zużyty i zepsuty sprzęt elektryczny.

Dziś zastanówmy się, co można zrobić z oponami, których jest sporo w naszych obejściach? Na pewno nie wolno ich spalać! Nie należy gromadzić ich za garażem lub stodołą, aby rozpalić w czerwcu sobótkowe ognisko!

Intensywny rozwój przemysłu motoryzacyjnego spowodował, że wśród odpadów pojawiły się opony, a za tym pojawił się także problem ich utylizacji. Opony trudno zutylizować, ponieważ są odpadem nieulegającym naturalnemu rozkładowi, odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura).
Zużyte opony samochodowe są odpadem wielomateriałowym. Główne jego składniki stanowią mieszanki gumowe z kauczuku syntetycznego (głównie butadienowego i butadienowo-styrenowego), napełniacze (sadza aktywna), kreda, krzemionka, tlenek cynku i inne oraz środki usztywniające i wzmacniające (kord metalowy, włókniny z tworzyw sztucznych). Innymi składnikami, stosowanymi w mniejszych ilościach, są zmiękczacze, wypełniacze organiczne, antyutleniacze, pigmenty i barwniki, przyspieszacze wulkanizacji, aktywatory przyspieszaczy i wiele innych.
Na świecie obecnie produkuje się rocznie ok. 30 mln ton wyrobów gumowych. Spośród nich odpady stanowią aż 6 mln ton na rok (w tym 75% to zużyte opony samochodowe). Szacuje się, że aktualnie na świecie na składowiskach zalega 10 Mton odpadów gumowych, a w Polsce, wg różnych źródeł, ok. 100 – 150 tys. ton. Nie sposób jednak dokładnie określić zasobów zużytych opon ze względu na ich rozproszenie i brak jakiejkolwiek ewidencji. Problem stanowi również ich zbieranie i transport.

Trzy odmiany recyklingu

Zagospodarowanie opon wymaga przetworzenia ich na surowce wtórne i prowadzone jest to; 1/. przy użyciu recyklingu materiałowego (bieżnikowanie, rozdrabnianie mechaniczne, regeneracja, produkcja destruktu), 2/. - recyklingu energetycznego (spalanie opon) i 3/. recyklingu chemicznego.

Opony podczas spalania dają więcej energii cieplnej niż węgiel, bowiem charakteryzują się wysokim ciepłem spalania – ok. 29 tys. kJ / kg – co jest wartością zbliżona do ciepła spalania wysokogatunkowego węgla kamiennego. Spalanie to odbywa się przy zachowaniu określonych technologii. Nie należy spalać opon w naszych domowych paleniskach! Ta właściwość opon wykorzystywana jest w procesach odzysku energii poprzez spalanie, a uwolniona energia może być odzyskana w postaci ciepła lub energii elektrycznej. Dlatego też wykorzystywanie opon jako paliwa alternatywnego w przemyśle cementowym jest efektywnym sposobem ich utylizacji.

Trzecia odmianą recyklingu jest recykling chemiczny, czyli piroliza opon wg technologii Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW),prowadząca do utworzenia olejów, karbonizatu, gazu i odpadowego drutu.
Warty podkreślenia jest fakt, iż nawet w krajach wysoko rozwiniętych technicznie tylko niewielki udział procentowy zużytych opon poddawany jest procesowi recyklingu. Mimo ekologicznych i ekonomicznych korzyści, które wiążą się z bieżnikowaniem, recyklingiem czy kształtowaniem terenu, te sposoby utylizacji stanowią tylko przesunięcie problemu w czasie, a nie są jego ostatecznym rozwiązaniem. Zaobserwowano, iż w ostatnich latach przemysł cementowy aktywnie włączył się do rozwiązania problemu utylizacji odpadów z innych gałęzi przemysłu, w tym również odpadów gumowych.
Maria Karolak

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt