24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Jakie inwestycje w 2008 roku?


W tegorocznym budżecie gminnym na inwestycje przeznaczono kwotę ponad 8,5 mln zł. Znaczna ich część, opiewająca na kwotę 6,2 mln zł, będzie finansowana z budżetu gminy. Niektóre z inwestycji rozpoczęto realizować w ubiegłym roku i finansowane są zarówno z ubiegłorocznego jak i tegorocznego budżetu.

Sprawa z rozbudową budynku urzędu gminy przedstawia się następująco: koszt remontu i rozbudowy wyniósł ponad 6,8 mln zł, część tej kwoty została uregulowana, a pozostało jeszcze 4,5 mln zł. Na spłatę zostanie zaciągnięty także kredyt w wysokości 1 mln zł.

Koszt budowy stacji uzdatniania wody na ujęciu w Janowie to kwota 730 tys. zł, z tego 350 tys. stanowi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączny koszt budowy stacji wyniósł 1,4 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest firma pana Mieczysława Skibińskiego z Sierakowic. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się pod koniec kwietnia. Kolejną inwestycją jest budowa wodociągów na ulicach Podgórnej i Polnej w Sierakowicach za kwotę 300 tys. zł.

Na zadanie pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej dorzecza rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno, czyli krótko mówiąc na projekt i budowę kanalizacji w tym roku przeznaczy się kwotę 370 tys. zł z budżetu gminy. Do końca 2007 r. na ten cel przeznaczono 679 tys. zł. Budowa kanalizacji będzie największą i najdłużej realizowaną inwestycją. Łączny koszt jej budowy to prawie 70 mln zł, z czego znaczna część będzie dofinansowana z Funduszu Spójności.

Na budowę i remont dróg gminnych przeznaczono kwotę 1 mln 130 tys. zł. Mowa tu o ulicach Abrahama i Łąkowej w Sierakowicach oraz drodze w Starej Hucie.

Na wykup gruntów przeznaczono kwotę 281 tys. zł. Będą to grunty pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sierakowicach, pod budowę boiska w Kamienicy Królewskiej oraz wykup gruntów należących do PKP. Mowa tu o pasie ziemi pomiędzy torami a ulicą Piwną, obecnie wykorzystywanym jako parking dla aut.

Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach to koszt 135 tys. zł. Na obronę cywilną przeznacza się 80 tys. zł. Za tą kwotę zostaną zakupione łóżka.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych to inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Udział naszej gminy w tym przedsięwzięciu to 150 tys. zł. w roku ubiegłym i taka sama kwota w roku obecnym.

Wykonanie dokumentacji rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia stanowi kwotę ponad 300 tys. zł, część tej sumy w wysokości 9 tys. została do uregulowania w bieżącym roku. Natomiast na zakupy inwestycyjne przeznacza się 10 tys. zł. Taką samą kwotę przeznacza się na zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budowa systemu monitorowania w Sierakowicach, obejmująca Rynek i Park Papieski, to wydatek w wysokości 120 tys. zł. Część tej kwoty została uregulowana w ubiegłym roku, do zapłaty pozostało jeszcze 71,5 tys. zł. Monitoring ma pomóc w wyeliminowaniu aktów wandalizmu. Zakupiono dobrej jakości kamery monitorujące, które pozwalają na otrzymanie wysokiej jakości obrazów i zdjęć. Mogą one posłużyć do identyfikacji wandali i stanowić dowód przed sądem.

Na budowę boisk sportowych w Kamienicy Królewskiej i Łyśniewie przeznaczono kwotę 88 tys. zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeznaczono kwotę 100 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Jak wiadomo w naszej gminie mamy tylko jeden zabytek, jest nim kościół św. Marcina. Jeszcze w ubiegłym roku radni podjęli uchwałę upoważniającą wójta do przyznawania dotacji na prace przygotowawcze, konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Tak przedstawiają się inwestycje na bieżący rok. W najbliższych latach realizowane zostaną m.in. takie zadania jak: budowa i modernizacja drogi Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta, poprawa układu drogowego w centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214, rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia i wspomniana już budowa kanalizacji.
A.K.

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt