24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Kleka


W redakcji Wiadomości Sierakowickich, w księgarniach w Sierakowicach i kilku punktach sprzedaży prasy można zakupić wydaną przez urząd gminy publikację „2007 Rok Pamięci Księdza Doktora Bernarda Sychty”. Książka zawiera nie tylko podsumowanie roku ks. Sychty w naszej gminie, ale także wspomnienia rodziny i osób znających go. To także próba przybliżenia jego biografii, dorobku i zasług dla Kaszub i Kociewia. Cena książki 10 zł. Polecamy!
*
Do 14 sierpnia nieczynna będzie biblioteka w Sierakowicach. Powodem jest konieczność przeprowadzenia kontroli zbiorów bibliotecznych. Z tego samego powodu jest nieczynna czytelnia.
*
Zgodnie z terminem, czyli pod koniec maja, została oddana do użytku nowa nawierzchnia na ul. Abrahama w Sierakowicach. Łączna długość drogi wynosi 334 m, a jej końcowy fragment – od zwężenia jezdni do wylotu na ul. Lęborską – jest jednokierunkowy. Zastosowano takie rozwiązanie, gdyż prace remontowo-budowlane można było wykonać tylko w obrębie obszaru drogi, jaką dysponuje gmina. Przy ulicy zbudowano także jednostronny chodnik na odcinku do zwężenia jezdni. Wykonawcą inwestycji była firma PDM Dromos. Koszt całej inwestycji to prawie 300 tys.zł.
*
Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 17 czerwca, radni podjęli decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia dla wójta gminy. Pensja, którą dotychczas otrzymywał wójt została uchwalona w 2005 r. i wynosiła 9900 zł brutto. Doceniając starania wójta wkładane w pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje, radni poparli wniosek przewodniczącego rady Zbigniewa Suchty o podwyższenie wynagrodzenia, które wynosić będzie 12 237 zł brutto.
*
Gimnazjum w Sierakowicach otrzymało tytuł Szkoły Globalnej. Placówka od początku roku szkolnego – jako jedyna w gminie – realizowała program prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną, którego celem było uwzględnienie spraw globalnych w nauczaniu i wychowaniu uczniów oraz podejmowanie konkretnych działań, aby spowodować zmianę w ważnych sprawach dotyczących współczesnego świata. Sierakowiccy gimnazjaliści, podobnie jak uczniowie innych szkół biorących udział w projekcie, omawiali na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych zagadnienia dotyczące praw człowieka, sprawiedliwego handlu i ochrony środowiska. Gratulujemy zdobycia prestiżowego tytułu!
Informujemy także, że do Polskiej Akcji Humanitarnej mogą zgłaszać się szkoły, które chcą uczestniczyć w międzynarodowym projekcie Szkoła Globalna w przyszłym roku szkolnym. Szczegóły na stronie internetowej www.pah.org.pl lub www.szkolaglobalna.pl.
*
13 czerwca Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Spodziewana ratyfikacja przez Prezydenta RP tej umowy międzynarodowej przygotowanej i przyjętej przez Radę Europy w 1992 r. daje językowi kaszubskiemu międzynarodowe gwarancje ochrony.
Przyjęcie przez Polskę zobowiązań określonych w Europejskiej karcie języków regionalnych i mniejszościowych było postulatem od wielu lat zgłaszanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ratyfikacja przez Polskę Europejskiej karty zamyka logiczny ciąg działań mających na celu zapewnienie ochrony prawnej językowi regionalnemu i umocni także pozycję Rzeczypospolitej wśród państw sprzyjających międzynarodowym uregulowaniom w zakresie praw człowieka. (źródło: ZK-P)

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt