24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Klëka


Gmina Sierakowice otrzymała dotację w wysokości 300 tys. zł z Ministerstwa Sportu i PZU z przeznaczeniem na budowę boiska ze sztucznej trawy. Tego typu obiekty powstają w całej Polsce. Ich celem jest zapobieganie patologiom oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem. Nasz obiekt powstanie przy obecnym stadionie obok osiedla Wichrowe Wzgórze. Część kosztów związanych z przygotowaniem płyty boiska wziął na siebie Gminny Klub Sportowy. Na budowę zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 550 tys. zł. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 900 tys. zł.
*
Wspólny dla gmin Sierakowice i Sulęczyno projekt kanalizacji zaistniał w warszawskim ministerstwie rozwoju regionalnego na liście indykatywnej, co oznacza, że ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania.
*
Został ogłoszony przetarg na rozbudowę ujęcia wody w Janowie, który niebawem zostanie rozstrzygnięty. Już teraz do sieci wodociągowej została podłączona nowa studnia w Jelonku, która jeszcze do niedawna nie dawała wody. Powinno być zatem widoczne polepszenie zaopatrzenia w wodę. Jest regenerowana kolejna studnia przy ujęciu wody na ul. Lęborskiej w Sierakowicach (przy stacji benzynowej).
*
Uchwałą Rady Gminy powstał zespół ds. wyboru ławników sądów powszechnych, w którego skład wchodzą radni: Witold Ropela, Zbigniew Suchta i Rafał Makurat. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na stałe na terenie gminy Sierakowice. Termin upływa 30 czerwca. Ławnikami mogą być osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; są nieskazitelnego charakteru; ukończyły 30 lat, a nie przekroczyły 70 roku życia; ich stan zdrowia zezwala na pełnienie obowiązków ławnika; posiadają co najmniej wykształcenie średnie.
*
Apelujemy do właścicieli posesji i rolników o czyszczenie rowów melioracyjnych. Gwałtowne burze i ulewy powodują, że zamulone i porośnięte trawą rowy nie są w stanie przyjąć nadmiaru wody. Powoduje to zalewanie łąk, dróg i podwórzy. Aby uniknąć takich sytuacji konieczne jest regularne czyszczenie rowów.
*
Do końca roku należy wymienić stare dowody osobiste, gdyż z dniem 1 stycznia 2008 roku tracą ważność. Opłatę za wymianę dowodu w kwocie 30 zł należy uiścić w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach, gdyż punkt kasowy Urzędu Gminy na czas rozbudowy budynku i przeniesienia siedziby do Gimnazjum został zlikwidowany.
*
W księgarni u pani Franciszki Fryt w Sierakowicach można zakupić książki o tematyce regionalnej. Są wśród nich m.in. „Piastun słowa” autorstwa ks. Jana Walkusza – jest to jedyna do tej pory biografia ks. Bernarda Sychty oraz najnowsza publikacja poświęcona naszemu znakomitemu Rodakowi: „Pro Memoria. Ks. Bernard Sychta a Kociewie... Jego poprzednicy i następcy” w opracowaniu prof. Józefa Borzyszkowskiego. Ta ostatnia publikacja została wydana przez Instytut Kaszubski. Książka wzbogacona jest licznymi zdjęciami, zawiera niepublikowane utwory oraz korespondencję ks. Bernarda. Gorąco zachęcamy naszych Czytelników do nabycia wspomnianych pozycji książkowych.
*
W tym roku przypada 25 rocznica powstania parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz świętych Piotra i Pawła. Z tej okazji proboszcz tamtejszej parafii - ks. Jarosław Dunajski - wydał książkę zatytułowaną „Horyzont przeszłości, horyzont przyszłości”. Książka ukazuje historię powstania parafii i budowy świątyni. Na zdjęciach, zaczerpniętych z kroniki parafialnej, uwiecznione są najważniejsze momenty z historii oraz chwili obecnej wspólnoty. Książkę w cenie 20 zł można zakupić w biurach parafialnych, a także w sierakowickich sklepach.Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt