24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 
Spotkanie autorskie z Czesławem Pobłockim
Wiadomości ze szkół


W dniu 22 listopada 2006 roku w Bibliotece Publicznej Gminy w Sierakowicach odbyło się spotkania autorskie z Czesławem Pobłockim, autorem albumu „Sierakowice na Kaszubach”. Wszystkie fotografie zgromadzone w albumie są dziełem tego autora. W spotkaniu uczestniczyła klasa II LO wraz z bibliotekarką Mariolą Milewczyk.
Artysta opowiedział o inicjatywie powstania albumu i trudnościach, z jakimi się spotkał podczas wykonywania zdjęć. Zdradził także kilka sekretów dotyczących sposobów uzyskiwania na fotografiach „efektów specjalnych”. Odpowiadał również na pytania młodzieży dotyczące konkretnych zdjęć i doboru sprzętu do ich wykonywania.
Czy warto było posłuchać opowieści o albumie? Zamiast odpowiedzi na pytanie przytoczę kilka wypowiedzi uczestników spotkania :
„Dzięki spotkaniu uświadomiłam sobie, jak dużo pracy wymaga praca fotografa.[…] Duże wrażenie wywarło na mnie to, że każdemu zdjęciu poświęcał bardzo dużo uwagi i pracy podczas jego robienia.”; „Rzadko można spotkać taką utalentowaną osobę, która poświęca swój wolny czas dla własnych zainteresowań i mogła nam o tym opowiedzieć. Również bardzo szczegółowo autor potrafił opowiedzieć o każdym zdjęciu.”; „Spotkanie wspominam jako bardzo interesujące.”; „Spotkanie było ciekawe. Pan Czesław Pobłocki wytłumaczył nam kilka możliwych technik robienia intrygujących zdjęć.”.
I ja tam byłam i ciekawie wspominam spotkanie.

Oprac. M. Milewczyk

„Moje Kaszuby”

11 października 2006 roku ogłoszony został przez organizatorów: Mariolę Kałduńską i Mariolę Milewczyk, konkurs plastyczny z cyklu „Moje Kaszuby”. W tym roku stanowił on etap szkolny konkursu organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Kartuzy i Centrum Kultury Kaszubski Dwór w Kartuzach.

W każdej z edycji tego konkursu określone zostały tematy obowiązujące w poszczególnych kategoriach wiekowych. W tym roku temat dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych brzmiał „Wielkie wydarzenie historyczne w życiu Kaszubόw”. Do organizatorów wpłynęło sześć prac w zróżnicowanych technikach wykonania. Komisja konkursowa stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem, gdyż wszystkie były niepowtarzalne, zarówno w formie, jak i treści. Złożone z nauczycieli jury dokonało następującego wyboru:
I miejsce – Anna Michalak z kl. II LO - Jan Paweł II na Kaszubach,
II miejsce – Marika Jelińska z kl. II LO – koronacja Matki Boskiej Sianowskiej na Królową Kaszub,
III miejsce – Dagmara Kolka z kl. II LO – „Pożegnanie Żeglarza”,
IV miejsce – Angelina Labuda z kl. II LO – 40-lecie ukoronowania Matki Boskiej Sianowskiej na Królową Kaszub,
V miejsce – Dorota Garska z kl. II LO – Moje Kaszuby w XXI wieku,
VI miejsce – Wioleta Dejk z kl. II LO – 100-lecie parafii p.w. św. Józefa na Wygodzie

Prace, które spełniły wymagania formalne (format A3 i maksymalnie 3 prace ze szkoły), zostały zgłoszone na konkurs zorganizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Kartuzy i Centrum Kultury Kaszubski Dwór w Kartuzach. Ich autorkami są: Anna Michalak, Marika Jelińska i Dagmara Kolka z Liceum Ogólnokształcącego. W eliminacjach powiatowych, których wyniki zostały ogłoszone 14 grudnia, uczestniczki uzyskały dyplomy za udział w konkursie.

Oprac. M. Milewczyk

Sukces, na który warto pracować

Dnia 17 listopada 2006 r. w Dworze Artusa w Gdańsku miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym z kryteriów przyznania tej nagrody jest konieczność uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, która kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Stypendium otrzymują uczniowie posiadający najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazujący szczególne uzdolnienia przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy oraz mający zachowanie minimum dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa.
To prestiżowe wyróżnienie otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, a mianowicie: Natalia Labuda z kl. II liceum profilowanego, Paulina Jaroszyk z kl. IV technikum oraz Dagmara Kolka z kl. II liceum ogólnokształcącego.
Dyplomy stypendystom wręczyli pomorski kurator oświaty – Adam Krawiec i wojewoda pomorski – Piotr Ołowski. Uczennicom towarzyszył p. Artur Hewelt.
Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce.

Natalia Labuda z kl. II LP

Foto: P1010185 (duże zbliżenie dziewcząt)

Dotychczasowa działalność Samorządu Uczniowskiego

W październiku wybrano nowy Samorząd Uczniowski przy ZSP w Sierakowicach. Przewodniczącą została Jolanta Drywa, sekretarzem Natalia Dawidowska, zastępcy to Krzysztof Grzenkowicz (zwycięzca głosowania wewnątrzszkolnego) i Bartłomiej Makurat. Odbyły się pierwsze zebrania Samorządu. Ustalono plan działań i przedstawiono go pani dyrektor. Samorządowcy wzięli się już do pracy.
Od listopada z inicjatywy Samorządu wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu na najlepszą frekwencję. Obecnie nagrodę w postaci jednego dnia bez pytania i niezapowiedzianych kartkówek otrzymują trzy klasy z czołówki pod warunkiem, że uzyskały frekwencję powyżej 90%.
25. listopada odbyła się w szkole akcja pod hasłem: „Dzień bez futra”. Ma ona wymiar ogólnopolski i organizowana jest w kraju przez organizację EMPATIA. Próbowaliśmy nawiązać kontakt z towarzystwem poprzez internet, jednak bezskutecznie. Dlatego pobraliśmy ze strony www.empatia.pl ulotki. Daria Radzikowska i Justyna Okrój z klasy I TA, wykonały plakat okolicznościowy nawołujący do włączenia się do akcji,poprzez oddanie głosu przeciw rzezi rzadkich gatunków dzikich zwierząt wyłącznie dla futra. Dodatkowo wysłano ze szkoły 2 egzemplarze petycji przeciwko rzezi fok w Kanadzie: jedną od uczniów i drugą od nauczycieli.
Od początku grudnia Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci z domów dziecka pod hasłem „Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”. Odpowiedzialni za tę akcję są uczniowie klasy III TŻ. Koledzy zaskakują nas swoją ofiarnością, przekazując naprawdę ładne i zadbane zabawki. Wszystkie podarki przekazane zostały do GOPS-u 20. grudnia.
Na kilka dni przed Mikołajkami uczennice I TA Daria Radzikowska i Justyna Okrój wykonały plakat z ogłoszeniem, że każdy, kto założy czapkę św. Mikołaja 6. grudnia, będzie zwolniony z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek. Tak też się stało.
6. grudnia od godz. 9.00 do 10.00 św. Mikołaj w osobie Natalii Dawidowskiej i jego elf – Jolanta Drywa, odwiedzili wszystkie grzeczne dzieci w szkole, rozdając im cukierki, a uprzednio wymagając zaśpiewania piosenki lub recytacji wierszyka. Cukierki zakupiono z funduszy własnych samorządu za kwotę 50 zł. Akcja przyniosła wiele radości i spotkała się z wielkim entuzjazmem uczniów.

Oprac. Jolanta Drywa


Patriotyzm wciąż jest w nas

Dnia 10 listopada 2006 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbył się uroczysty apel upamiętniający osiemdziesiątą ósmą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Po wprowadzeniu, którego celem było przypomnienie najistotniejszych wydarzeń z historii naszego kraju, uczniowie klas II i I Technikum Agrobiznesu przedstawili krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Witolda Kotlengi i p. Renaty Brzezińskiej.
Inscenizacja miała budowę klamrową. Zarówno na początku, jak i na końcu przedstawienia wystąpiła dziewczyna w czerni, trzymająca w dłoniach bukiet z kolorowych, jesiennych liści (Magdalena Wenta). Uosabiała ona pogrążoną w smutnych rozmyślaniach narzeczoną, którą opuścił poległy na polu chwały żołnierz. Dziewczyna podzieliła się z widzami swą mądrością nabytą w cierpieniu i wezwała zgromadzonych do poświęcenia się w imię dobra kraju. Wypowiedzi uczennicy towarzyszył akompaniament akordeonu, na którym grał p. Witold Kotlenga.
Kolejna scena przedstawiała wieczór spędzany przez młodych ludzi w pubie. Przyjaciele (M. Kąkol, M. Bulczak, K. Dawidowski i A. Potraca) rozmawiali o nęcącej wizji osiedlenia się za granicą. Jeden z kolegów opowiedział o tęsknocie za rodzinnymi Sierakowicami, której doświadczył, przebywając dwa lata w Anglii. Ujęcie zakończyło się patriotycznym wyznaniem, dotyczącym nierozerwalnych więzi łączących obywatela kraju z jego ojczyzną.
Następna odsłona przeniosła widzów w przeszłość i pozwoliła im być świadkami rozmowy rannego żołnierza (Sz. Reclaf) z młodą dziewczyną w stroju ludowym (E. Cirocka). Panna wyłoniła się zza domku, by heroicznemu bojownikowi przygotować miejsce przy ognisku, które stanowiło zarazem symbol pamięci narodowej. Ich dialog traktował o odwadze poświęcenia młodego życia za prawo obywateli do samostanowienia o losie własnego kraju. W końcowej partii inscenizacji inni zgromadzeni przy ognisku żołnierze (J. Warmowski, M. Krefta, S. Choszcz, S. Labuda) wypowiedzieli najistotniejsze dla wymowy przedstawienia słowa:
„Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami,
białego orła każdy w sercu ma.
Wszyscy jesteśmy granic jej stróżami,
Ty i ja.

I taka będzie, jaką Ją stworzymy,
wysiłkiem woli, pracą rąk i dusz.
Biedna i słaba, albo też potężna,
w blasku zórz.”

Założeniem przedstawienia stało się pobudzenie młodych ludzi do utożsamiania się z krajem ojczystym, za który wielu ich przodków oddało coś, co mieli najcenniejszego - życie.
Po inscenizacji zabrała głos pani dyrektor Krystyna Formela. W swym przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na patriotyzm, który powinien zajmować centralną pozycję w światopoglądzie współczesnej młodzieży.
Zarówno gra aktorska uczniów, jak i towarzyszący im śpiew szkolnego chóru wywołały żywy odzew wśród zgromadzonej publiczności, co stało się dowodem na to, że założenia programu zostały zrealizowane.

Renata Brzezińska

Foto.1

Eliminacje szkolne TWE

Już po raz trzeci w naszej szkole odbyły się eliminacje Turnieju Wiedzy Ekologicznej. 9 listopada 2006r. w eliminacjach szkolnych XXVII TWE wzięło udział 22 uczniów z różnych klas. Udzielali odpowiedzi na 21 pytań testowych. Dobrą orientacją w tematyce ekologicznej, przyrodniczej i ochrony przyrody wykazali się Dagmara Kolka z klasy II LO (I miejsce), Paulina Jaroszyk z klasy IV T (II miejsce) oraz Grzegorz Nastały II LO (III miejsce). Paulina i Dagmara 25 listopada 2006r wzięły udział w eliminacjach wojewódzkich XXVII TWE w Gdańsku. Bardzo dziękujemy im za pracę i reprezentowanie szkoły poza jej murami.
Marzena Majcher


Olimpiada wiedzy ekonomicznej

Dnia 6.11.2006 r. w ZSP w Sierakowicach odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jej organizatorkami były pani Katarzyna Cyman i pani Lucyna Kuczkowska. Przy otwarciu i rozdaniu testów obecna była również pani dyrektor Krystyna Formela. Test składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała zadania w formie opisowej, druga – ćwiczenia zamknięte.
W olimpiadzie wzięło udział sześć uczennic: z klasy II TA oraz II LP. Najwięcej punktów zdobyła Ewelina Cirocka z kl. II TA. Mimo, że zadania sprawiły niemałe trudności, uczestniczki nie zniechęciły się lecz zadeklarowały chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji olimpiady.

Ewelina Cirocka z kl. II TA

Jeszcze o spotkaniach opłatkowych

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia, odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli dyrektorzy i kadra kierownicza ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat kartuski. Wśród zaproszonych gości byli także: starosta powiatu ze swoim zastępcą, dyrektor wydziału edukacji, a także wójt miny Sierakowice oraz proboszcz parafii św. Marcina.

Spotkanie rozpoczęło się występem chóru szkolnego pod kierownictwem Witolda Kotlengi. Śpiew kolęd przepleciono rozważeniami bożonarodzeniowymi w wykonaniu uczniów klasy I LO. Po części artystycznej nastąpił poczęstunek przygotowany przez panie Mirosławę Cyman i Agnieszkę Tessa, a przy pomocy uczniów Technikum Żywienia.

A.K.

Foto: P1010439

Dzień szwedzki w ZSP

Co roku z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obchodzi się dzień poświęcony jednemu z państw Unii Europejskiej. W tym roku szkolnym była to Szwecja. Młodzież zaprezentowała wybrane dziedziny życia kulturalno–gospodarczego tego państwa. Tematy prezentacji były różne, n. p. kuchnia szwedzka, sporty zimowe, system edukacyjny, Laponia – kraina św. Mikołaja. Dużo uwagi poświęcono postaci św. Łucji – patronce światła, chorych i niewidomych. Jej święto jest w Szwecji w wyjątkowy sposób obchodzone – pochodem ubranych na biało dziewcząt z wiankami na głowach i z płonącymi świecami w dłoniach.

Prezentacje każdej z klas oceniała komisja nauczycieli, którzy zwracali uwagę na pomysłowość, oryginalność i zgodność z tematem. Nagrodzone zostały następujące klasy: I miejsce – III T za prezentację firmy kosmetycznej Oriflame, II miejsce – klasa II LO za przedstawienie szwedzkich wyrobów ze szkła i mebli, natomiast III miejsce zajęła klasa II T, która zaprezentowała życiorys św. Łucji.
A.K.

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt