24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Azbest


Ewidencja eternitu

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” prosiłam mieszkańców gminy, którzy mają w swoich zabudowaniach pokrycia eternitowe, do złożenia informacji w Urzędzie Gminy na niżej zamieszczonych formularzach. Na pewno nie do wszystkich dotarła ta informacja, dlatego ponawiam apel. Na ten rok, wykaz zabudowań z eternitem w gminie Sierakowie, został już wysłany do wojewody pomorskiego lecz ewidencja musi być sukcesywnie uzupełniana. Dla osób, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku zamieszczam ponownie poprzedni tekst.

Prawo ochrony środowiska, kwalifikuje azbest jako substancję stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r poz. 627 z późniejszymi zmianami, art. 159, ust.2). Taki zapis w ustawie zmusza gminy do przyjęcia programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Co to znaczy dla mieszkańców gminy? W przypadku osób fizycznych, właścicieli posesji i budynków mieszkalnych i gospodarczych, ustawa nakłada obowiązek przedłożenia informacji wójtowi gminy o ilości, miejscach i rodzaju azbestu. Mówiąc językiem konkretów każdy, kto ma w swoim zabudowaniu dachy z eternitu, musi złożyć w urzędzie gminy informację podając ilość metrów eternitu leżącego na dachach i planowany rok ich zdjęcia. Należy podkreślić, że jest to obowiązek! Do końca marca tego roku Urząd jest zobowiązany przesyłać informację do wojewody pomorskiego. Złożenie informacji o eternicie nie jest równoznaczne z koniecznością jego zdejmowania w tym roku. Eternit może leżeć na dachach do 2032roku.

Tylko te gminy, które posiadają zewidencjonowaną ilość eternitu w gospodarstwach i posesjach mogą ubiegać się o dofinansowanie do utylizacji azbestu.

Rolnicy, którzy już zdjęli eternit z dachów, proszeni są o złożenie go w bezpiecznym miejscu własnej posesji, zabezpieczenie folią i zgłoszenie tego w referacie ochrony środowiska Urzędu Gminy pokój 302, tel. 058/6819-541. Zdjęty eternit będziemy zbierać jesienią lub wiosną przyszłego roku na koszt gminy przez specjalistyczną firmę w sposób podobny jak odpady wielkogabarytowe i elektryczne. O terminie zbiórki eternitu powiadomimy rolników w sposób zwyczajowo przyjęty, w formie kurendy, przez sołtysów i ogłoszenie w „Wiadomościach Sierakowickich”.
Poniżej zamieszczamy tabelę do ewidencji eternitu w gospodarstwie. Osoby, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia proszone są o wypełnienie tej tabeli, wycięcie jej z gazety i dostarczenie do sołtysa lub do Urzędu Gminy pokój 302. Dziękuję za zrozumienie i wykazanie dojrzałej i odpowiedzialnej postawy.
M. Karolak

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt