24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Informacja


Wójt Gminy Sierakowice podaje do wiadomości mieszkańców:
1) Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum będą wyłożone w Urzędzie Gminy, pokój nr 13 od dnia 26 maja 2003 roku do dnia 4 czerwca 2003 roku w godzinach urzędowania. Udostępniane są one do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego.
2) Osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające czasowo na obszarze gminy lub osoby uprawnione do udziału w referendum nigdzie niezamieszkałe mogą składać wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum do dnia 4 czerwca 2003 roku.
3) Osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania mogą być dopisane do spisu do dnia 4 czerwca 2003 roku.
4) Osoby, które będą przebywały w dniu 7 i 8 czerwca br. poza miejscem stałego zamieszkania mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum do dnia 4 czerwca 2003 roku w tut. Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania i na jego podstawie ubiegać się o dopisanie w dowolnie wybranym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Wójt Gminy
Sierakowice
Tadeusz Kobiela

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt