24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Mija rok 2003


Wzorem lat ubiegłych również w tegorocznym ostatnim numerze „Wiadomości Sierakowickich” podajemy kilka liczb charakteryzujących mijający rok w naszej gminie.
Na koniec roku poprzedniego było nas 16.215 stałych mieszkańców. W ciągu kończącego się roku zmarło 92, a urodziło się 220. Stan pod koniec roku (dane na dzień 28.11.2003 r.) wynosił 16.355 osób na stałe zameldowanych w naszej gminie. W związek małżeński wstąpiło 80 par.
W obszarze oświaty dane statystyczne są następujące: mamy 8 szkół podstawowych, 3 zespoły szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum), 1 samodzielne gimnazjum, 1 przedszkole ogólnodostępne, 1 przedszkole dla dzieci wymagających specjalnej opieki, 1 zespół szkół ponadgimnazjalnych, w którego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Liceum Agrobiznesu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Gimnazja ukończyło w tym roku 341 uczniów. Egzaminy dojrzałości zdało 73 absolwentów. W szkołach pracowało łącznie 253 nauczycieli i 88 osób obsługi. Liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 1900, a w gimnazjach 1004.
Nad naszym zdrowiem czuwało 13 lekarzy stałych, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i 13 lekarzy specjalistów, dojeżdżających do naszego ośrodka z różnych miast, czasem bardzo odległych oraz 23 osoby personelu pomocniczego. Została też w mijającym roku uruchomiona podstacja pogotowia ratunkowego.
Porządku publicznego pilnowało 10 funkcjonariuszy policji. Nad naszym bezpieczeństwem czuwało 5 jednostek OSP.
Gospodarka gminy opierała się na rolnictwie, handlu i usługach.
Zarejestrowanych było 840 podmiotów gospodarczych. W roku poprzednim było ich 818. W ciągu roku powstało 77 nowych podmiotów, a zrezygnowało z działalności 55.
Przesyłki dostarczały nam praktycznie 2 poczty; w Gowidlinie i Sierakowicach. Poczta w Kamienicy Królewskiej tylko przyjmuje przesyłki, ale doręczycieli nie zatrudnia. Prawdopodobnie w najbliższym czasie rozstrzygną się jej losy.
Do dyspozycji wiernych w gminie jest 8 świątyń zlokalizowanych w 5 parafiach. Część wiernych przypisana jest do parafii z siedzibą poza gminą. Posługę duszpasterską pełniło 8 kapłanów.
Administracyjnie gmina jest podzielona na 22 sołectwa i tu zmian nie było.
Budżet gminy na rok 2003 wynosił 25.736.087 zł. Nad jego realizacją czuwał wójt i 15 osobowa Rada Gminy, która obradowała 15 razy. Z ważniejszych inwestycji warto wymienić: wykonanie II etapu budowy ulic za torami (przy współudziale środków z Banku Światowego), wykonanie ul. Prusa (program SAPARD), wykonanie parkingów z ciągiem pieszym w Gowidlinie (Pomorski Program Odnowy Wsi), kontynuacja budowy hali sportowej przy Gimnazjum (MEN). Oddano też do użytku Gimnazjum w Tuchlinie, zmodernizowano kotłownię olejową w SP Załakowo, wykonano ciąg pieszy w miejscowości Puzdrowo o łącznej długości c.a. 980 mb. oraz wykonano dywanik asfaltowy w miejscowości Kujaty i ul. Słowackiego w Sierakowicach.
Życie kulturalne skupiało się wokół imprez organizowanych przez GOK. Do ważniejszych należy zaliczyć Przegląd Zespołów Kolędniczych, Przegląd Teatrów Szkolnych Kaszëbsko Bina, Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej, Kaszubską Sobótkę, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Noc pod gwiazdami i gminne dożynki.
Wypożyczaniem książek zajmowały się biblioteki szkolne i 2 biblioteki publiczne w Gowidlinie i Sierakowicach.
Prawie wszystkie gospodarstwa domowe mogą u nas korzystać z sieci wodociągowej. Woda jest dostarczana z 13 ujęć na terenie gminy oraz, w kilku przypadkach, z ujęć w gminach sąsiednich. Ścieki utylizowała nowoczesna oczyszczalnia, zlokalizowana w Sierakowicach. Ścieki z innych miejscowości ścieki są dowożone do tejże oczyszczalni.
Senior naszej gminy, pan Józef Kos, obchodził w mijającym roku swoje 103. urodziny. 102 lata przeżyła pani Waleria Kiedrowska. Lekarstwa (również te na długowieczność) mogliśmy nabywać w 3 aptekach.
Nasza gazeta ukazała się 10 razy.

Wiadomości, przeważnie z pierwszej ręki zebrał
Józef Klasa

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt