24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Co radni uchwalili na sesji


Dwie ostatnie sesje Rady Gminy odbyły się 28 grudnia 2006 r. i 23 stycznia br. Niżej podajemy skrót ważniejszych uchwał podjętych przez radnych.

Radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego funkcjonującego przy szpitalu powiatowym w Kartuzach. ZOL od dłuższego czasu nie działa, a jego funkcję przejął szpital w Dzierżążnie.
*
Upoważniono wójta do podpisania porozumienia z gminą Sulęczyno w sprawie współpracy z w zakresie uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie obu gmin. Zakres współpracy dotyczy przygotowania projektów, wniosków o dofinansowanie oraz realizacji zadania i jego całkowitego rozliczenia.
*
Radni zaakceptowali kandydaturę Zbigniewa Fularczyka – zastępcy wójta i sekretarza gminy na członka do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. A.Majkowskiego w Kartuzach.
*
Wytypowano delegatów na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Zostali nimi: Tadeusz Kobiela – wójt gminy, Maria Karolak – inspektor ds. ochrony środowiska oraz Tomasz Maszke – inspektor ds. unijnych.
*
Od 1 lutego powierza się obsługę bankową budżetu gminy oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach. Punkt kasowy NORDEI będzie znajdował się w budynku urzędu do końca marca; od kwietnia będzie to punkt Banku Spółdzielczego.
*
Najwięcej kontrowersji i dyskusji wywołała uchwała w sprawie określenia wysokości diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, jego zastępcy oraz sołtysów. Radni podzielili się na dwa obozy: przeciwników i zwolenników podwyższenia diet. Wśród tych ostatnich najbardziej wyróżniał się Jerzy Klasa. Przeciwnicy podwyżek mówili o reakcji społeczeństwa na tak znacznie zwiększone stawki diet i o tym, że praca radnego jest w pewnym sensie pracą społeczną. Podczas dyskusji radni operowali danymi o wysokości diet swoich kolegów w innych gminach.
Przegłosowano uchwałę – ośmiu radnych było za przyjęciem projektu, sześciu przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu – i począwszy od 1 lutego radni będą otrzymywać miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości:
- przewodniczący Rady Gminy – 1100zł
- wiceprzewodniczący Rady Gminy 900zł
- radni będący przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy – 450zł
- pozostali radni – 350zł
W przypadku nieobecności na sesji czy posiedzeniu komisji stałej Rady Gminy, radnym potrąca się 20% należnej miesięcznej zryczałtowanej diety za każdą nieobecność. Przypomnijmy, że radni poprzedniej kadencji otrzymywali 135 zł za udział w sesji, a za uczestnictwo w komisjach stałych – przewodniczący komisji 100 zł, pozostali radni 75 zł.
Dieta dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy czyli sołtysów wynosi 90 zł za każdorazowy udział w sesji Rady Gminy (poprzednio 50 zł).
A. Król

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt